"Denk mee over de toekomst van onze ouderen”

Zorg, zingeving en participatie

Convent ouderen doen ertoe


Vanuit haar christelijke identiteit heeft Riederborgh door onderzoek en praktijkervaringen een denkkader ontwikkeld. In dit denkkader staat een zorgleefgemeenschap centraal die gekenmerkt wordt door delen, vieren, helen en verwachten. Binnen zo’n gemeenschap die in Riederborgh gestalte heeft gekregen is er tweerichtingsverkeer, waarin ieder – ook de zorgbehoeftige oudere! – voor een ander van betekenis kan zijn. Jongeren en ouderen trekken als maatjes met elkaar op, buurtbewoners komen in beweging, zingeving loopt als een rode draad door de hele zorg- en dienstverlening en de inrichting van de organisatie is dienstbaar aan deze gemeenschap.

Meer lezen over dit denkkader en ideeën opdoen hoe je in de zorgpraktijk ouderen van betekenis kan laten zijn? Lees dan “Ouderen doen ertoe.” Zie de pagina boekpromotie.

Op 27 maart 2014 vond in Riederborgh het convent Ouderen doen ertoe plaats. Dit initiatief vond in samenwerking plaats met het lectoraat Media, Religie en Cultuur van de Christelijke Hogeschool Ede. Op deze dag werd ook het eerste exemplaar van Ouderen doen ertoe, geschreven door Margriet Sprong, overhandigd aan Esmée Wiegman, directeur NPV en oud Tweede Kamerlid namens de CU. Voor een terugblik op deze dag zie de pagina convent.

Ouderen doen ertoe is in beweging. Onder nieuws kunt u ons blijven volgen. Via linkedin kunt u uw vragen, ideeën of opmerkingen kwijt.

Ouderen Doen Ertoe-boek Bestel het boek Ouderen doen ertoe Meer info »

Volg ons op twitter linkedin