Terugblik op convent.

Op 27 maart j.l. vond het convent “Ouderen doen ertoe” plaats in Gasterij de Ontmoeting in Ridderkerk. Een initiatief van zorgorganisatie Riederborgh en het lectoraat Media, Religie en Cultuur van de Christelijke Hogeschool Ede.

Centraal stond de vraag hoe je de oudere zorgbehoeftige mens weer meer zichtbaar kan maken en van betekenis kan laten zijn. Margriet Sprong-Brouwer, geestelijk verzorger gaf een presentatie over dit thema. Daarin gaf zij in hoofdlijnen het door haar ontwikkelde denkkader weer (zie onder de pagina “boek”)  en liet ze zien hoe Riederborgh dit in de praktijk toepast.

Jaap van der Meiden, contextueel therapeut, ging in zijn presentatie dieper in op de dynamiek van geven en ontvangen in familierelaties en in zorgrelaties.

Govert Buijs, bijzonder hoogleraar politieke filosofie en levensbeschouwing aan de VU sloot af en reageerde op het verhaal van Margriet vanuit het perspectief van organisaties in een veranderende samenleving. Van de drie sprekers kunt u de powerpoint presentaties terug vinden onder de pagina “sprekers”.

De aanwezigen gingen vervolgens in workshops onder leiding van de sprekers met elkaar in gesprek. Dat leidde tot mooie ontmoetingen en uitwisseling van ideeën en vragen. De zo’n 80 aanwezigen vormde een mooie mix van mensen die op verschillende manieren bij de zorg betrokken zijn: bestuurders, managers, beleidsmakers, mensen uit het beroepsonderwijs, vertegenwoordigers van ouderenbonden.

Na de workshops kwamen de deelnemers terug in de Gasterij de Ontmoeting en werd het thema op een muzikale manier neergezet door Wim Bevelander met een paar prikkelende luisterliedjes.

Aan het einde van de middag overhandigde Margriet Sprong het eerste exemplaar van haar boek “Ouderen doen ertoe. Hoe de oudere mens vanuit een (zorg)gemeenschap van betekenis kan zijn” aan Esmeé Wiegman-Scheppink, directeur van de Nederlandse Patiënten Vereniging en oud Tweede Kamerlid namens de CU. Daarna was er tijd voor een netwerkborrel.